نویسنده = خواجوی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت‌های مالی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 33-50

عبدالمهدی انصاری؛ حسین خواجوی