نویسنده = لطفی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 63-78

غلامرضا کردستانی؛ احمد لطفی