نویسنده = احمدی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در عرصۀ بازار های ناقص

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 125-136

جواد مُرادی؛ غلامرضا احمدی