نویسنده = آزادی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. سنجش بازده غیر عادی سهام در شرایط وقفه معاملاتی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 113-126

محمدحسین قائمی؛ جواد معصومی؛ محمدرضا آزادی