نویسنده = خانلاری، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی محتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری محافظه‌کارانه و غیرمحافظه‌کارانه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 103-114

یونس بادآور نهندی؛ قدرت‌اله طالب‌نیا؛ مرتضی خانلاری