نویسنده = حسین حسین‌زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت سود در شرکت‌های درمانده مالی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-16

محسن دستگیر؛ علی حسین حسین‌زاده؛ ولی خدادادی؛ سیدعلی واعظ