نویسنده = صفری بیدسکان، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 33-46

عبدالمهدی انصاری؛ سعید صفری بیدسکان