نویسنده = محمدی، امیر
تعداد مقالات: 2
1. جریان‌های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیرعادی و ریسک ورشکستگی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-12

علی ثقفی؛ امیر محمدی


2. بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 17-32

حسین اعتمادی؛ امیر محمدی؛ مهدی ناظمی اردکانی