نویسنده = جلالی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. ارزش‌های فرهنگی و حاکمیت شرکتی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 51-66

بیتا مشایخی؛ فرزانه جلالی