نویسنده = منتظرقائم، ام البنین
تعداد مقالات: 1
1. آزمون تجربی انگیزه های مدیریت جریان نقدی حاصل از عملیات

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 29-50

علی رحمانی؛ ام البنین منتظرقائم