نویسنده = جلالی مقدم، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 53-72

عباس هاشمی؛ حسین جلالی مقدم