نویسنده = یبلویی، مالک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 15-26

علی اصغر انواری رستمی؛ رحمان سجادپور؛ مالک یبلویی