نویسنده = شامحمدی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر انگیزه‌های شخصی مدیران بر عدم تقارن هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-74

عبدالله خانی؛ هادی امیری؛ محمدعلی شامحمدی