نویسنده = ثقفی، علی
تعداد مقالات: 3
2. جریان‌های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیرعادی و ریسک ورشکستگی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-12

علی ثقفی؛ امیر محمدی


3. کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-20

علی ثقفی؛ مصطفی عرب‌مازار یزدی