نویسنده = رنگباری خینی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرهای ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری بر قیمت بازار سهام شرکت‌ه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 85-98

حسنعلی سینایی؛ محمود رنگباری خینی