نویسنده = میثاقی، مهری
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کنش سرمایه فکری در بیان انعطاف‌پذیری مالی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 67-84

محمد حسنی؛ مهری میثاقی