نویسنده = تنباکویی، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 21-36

ناصر ایزدی نیا؛ احمد گوگردچیان؛ مژگان تنباکویی