نویسنده = احمدی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیر سیستماتیک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 52-33

قدرت اله طالب نیا؛ محسن احمدی؛ مرتضی بیات