نویسنده = باقری موصلو، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر چرخه عمر بر رابطه رشد شرکت و سودآوری شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 108-93

جواد مرادی؛ فاطمه باقری موصلو