نویسنده = طباطبایی، سیده زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر وجه نقد مازاد بر اثرگذاری محافظه‌کاری حسابداری بر پرداخت سود سهام

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 36-17

ناصر ایزدی نیا؛ سیده زهرا طباطبایی