نویسنده = سپهوندی، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر استراتژی‌های رقابتی بر پایداری عملکرد مالی و ریسک

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 90-75

محمد مرادی؛ سعیده سپهوندی