نویسنده = رضائی پیته نوئی، دکتر یاسر
تعداد مقالات: 2
1. قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-104

10.22108/far.2019.115495.1413

یاسر رضائی پیته نوئی؛ احمد عبداللهی


2. خوانایی گزارشگری مالی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-58

10.22108/far.2019.113858.1337

دکتر یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی