نویسنده = ستایش *، محمدحسین
تعداد مقالات: 6
1. چارچوبی برای کلیات مبانی نظری گزارشگری یکپارچه در ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 85-106

10.22108/far.2018.111288.1272

محمدحسین ستایش *؛ زینب مهتری


3. بررسی اثر هم‌زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 60-37

محمدحسین ستایش *؛ زینب مهتری؛ محمد محمدیان