نویسنده = مهدوی، غلامحسین
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر متغیرهای فصلی و آب و هوا بر نقدینگی بازار اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 73-88

مظفر جمالیان پور؛ غلامحسین مهدوی