نویسنده = رفیعی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. اقلام تعهدی درصدی و بی‌قاعدگی اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-20

10.22108/far.2018.103653.1076

سعید رفیعی؛ محمد ابراهیم آقابابایی؛ محمد اقبال نیا