نویسنده = رحیم زاده، امین
تعداد مقالات: 1
1. تخصص کمیته حسابرسی و مدیریت انتظارات

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-54

10.22108/far.2018.107590.1169

غلامرضا کرمی؛ امید فرجی؛ امین رحیم زاده