نویسنده = مرتضوی، سید مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 13-32

غلامرضا کردستانی؛ سید مرتضی مرتضوی