نویسنده = یعقوب‌نژاد، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 73-92

فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد یعقوب‌نژاد؛ یداله نوری فرد؛ احمد گودرزی