نویسنده = بیرامی، هانیه
تعداد مقالات: 1
1. ارایه مدل اندازه‌گیری دارایی‌های نامشهود در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-68

10.22108/far.2019.111930.1281

بیتا مشایخی؛ هانیه بیرامی