نویسنده = تامرادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های تأمین مالی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 39-60

10.22108/far.2019.116207.1434

محسن صالحی نیا؛ علی تامرادی