نویسنده = صنایعی، علی
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح آمیخته بازاریابی متناسب با ابزار بدهی با تمرکز بر صنایع فولادی.

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 75-88

10.22108/far.2019.116641.1449

امیرحسین نادری؛ سعید فتحی؛ علی صنایعی؛ آذرنوش انصاری طادی