نویسنده = حمید حقیقت
تأثیر انحراف توجه حسابرسان و ارزش‌های شخصی بر کشف مدیریت سود

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 25-44

10.22108/far.2021.123311.1640

ارمین وجودی نوبخت؛ غلامرضا کردستانی؛ حمید حقیقت؛ عباسعلی دریائی


عدم تقارن زمانی سود: محافظه‌کاری یا چسبندگی هزینه‌ها؟

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 73-86

حمید حقیقت؛ سید محمد توسلی


بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-12

حمید حقیقت؛ سیدمصطفی علوی