نویسنده = سید عباس هاشمی
حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم‌تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 63-82

10.22108/far.2020.124906.1672

وحید روح الهی؛ سید عباس هاشمی؛ مریم فرهادی؛ مریم شریف دوست


تأثیر جریان‎های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 19-38

سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ مهنوش مشتاقیان


بررسی دیدگاه‌های رفتاری و انتظارات عقلایی در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 37-54

سیدعباس هاشمی؛ غلامحسین کیانی؛ وحید روح الهی


تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 53-72

عباس هاشمی؛ حسین جلالی مقدم