شناسایی استفاده‌ کنندگان گزارش‌های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهداف آنها از استفاده از گزارش‌های مالی
شناسایی استفاده‌ کنندگان گزارش‌های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهداف آنها از استفاده از گزارش‌های مالی

جعفر باباجانی؛ معصومه چهارده چریکی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
    هدف پژوهش حاضر، شناسایی استفاده ‌کنندگان گزارش‌های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهدافی است که گزارش‌های مالی برای تحقق آن اهداف استفاده می‌شود. برای این منظور، پرسشنامه‌ای حاوی سؤال‌های ...  بیشتر
اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام
اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام

جعفر باباجانی؛ مجید عظیمی یانچشمه

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1391، ، صفحه 83-100

چکیده
    در این مقاله رابطه بین خصوصیت کیفی قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری و بازده سهام مطالعه می­شود. بدین منظور، تعریف جامعی از اقلام تعهدی بر مبنای یک رویکرد ترازنامه ای ارائه و طبقه بندی کاملی از اقلام ...  بیشتر
ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود
ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود

قاسم بولو؛ جعفر باباجانی؛ مهدی ابراهیمی میمند

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 47-66

چکیده
    فرایند ارزش‏گذاری سهام نیازمند اطلاعات گوناگون در رابطه با میزان سودآوری شرکت است. سرمایه‏گذاران و مدیران باید در امر تصمیم‏گیری در رابطه با ارزش‏گذاری سهام و پیش‏بینی سود آتی به اطلاعات ...  بیشتر
رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها
رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها

جعفر باباجانی؛ مجید عبدی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 65-86

چکیده
    در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی ...  بیشتر