نویسنده = علی رحمانی
استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 59-78

10.22108/far.2021.123412.1642

علی رحمانی؛ اعظم ولی زاده لاریجانی؛ راحله میرزایی بیرامی


بررسی عوامل مؤثر بر سطح افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 71-92

نجمه حاجیان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ علی رحمانی؛ عادل آذر


آزمون تجربی انگیزه های مدیریت جریان نقدی حاصل از عملیات

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 29-50

علی رحمانی؛ ام البنین منتظرقائم


بررسی اثر هموارسازی سود بر آگاهی بخشی قیمت سهام

دوره 3، شماره 3، آذر 1390، صفحه 39-54

علی رحمانی؛ نازنین بشیری منش


تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 17-30

علی رحمانی؛ فرهاد فلاح‌نژاد