ارائه الگویی جهت کمی کردن محتوای اطلاعات با استفاده از تئوری اطلاعات
1. ارائه الگویی جهت کمی کردن محتوای اطلاعات با استفاده از تئوری اطلاعات

مهدی خلیلی؛ محمدعلی آقایی؛ محمدحسین قائمی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.116290.1437

چکیده
  از زمان اولین مطالعه کلاسیک که بیور (1968) انجام داد، اهمیت کمی کردن محتوای اطلاعات ارقام حسابداری و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاران مورد توجه پژوهش‌گران قرارگرفته است. هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت ...  بیشتر
سنجش بازده غیر عادی سهام در شرایط وقفه معاملاتی
2. سنجش بازده غیر عادی سهام در شرایط وقفه معاملاتی

محمدحسین قائمی؛ جواد معصومی؛ محمدرضا آزادی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 113-126

چکیده
  پس از مقالات بیور[1] (1968)،  بال و براون[2] (1968) و فاما، فیشر، جنسن و رل[3] (1969)، روش شناسی رویدادی در امورمالی و حسابداری به نحو گسترده‌ای استفاده می‌شود ]7،9 و 14[. کانون این روش در سنجش عملکرد غیرعادی دارایی ...  بیشتر
اعلان سودهای فصلی و نقدشوندگی سهام
3. اعلان سودهای فصلی و نقدشوندگی سهام

محمدحسین قائمی؛ محمد رحیم‌پور

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 145-158

چکیده
    در این مقاله ، تاثیر اعلان­ سودهای فصلی بر نقدشوندگی سهام بررسی شده است. در این تحقیق، از نسبت مؤثر شکاف بین قیمت عرضه و قیمت تقاضا به عنوان معیار نقدشوندگی بازار استفاده شده است. بر مبنای مدل بازار، ...  بیشتر