تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگهداشت وجه نقد از طریق اثرهمزمان متغیرهای منتخب
1. تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگهداشت وجه نقد از طریق اثرهمزمان متغیرهای منتخب

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ مرضیه جوانمرد

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 19-36

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.105438.1125

چکیده
  درسال‌های اخیر، در ادبیات مالی، توجه زیادی به سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها شده است. این علاقه و توجه، ناشی از این واقعیت است که شرکت‌ها، مقادیر با‌اهمیتی از وجه نقد را در ترازنامۀ خود گزارش می‌کنند. ...  بیشتر
تأثیر جریان‎های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم
2. تأثیر جریان‎های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم

سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ مهنوش مشتاقیان

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 19-38

چکیده
  مدیران شرکت‎ها با در نظر گرفتن عوامل متعدد مؤثر بر نحوه تأمین مالی باید ترکیب بهینه‎ای از منابع مالی داخلی و خارجی را جهت تأمین وجوه لازم برای  سرمایه‌گذاری در پروژه‎های سودآور به‌کارگیرند، ...  بیشتر
بررسی تاثیر انگیزه‌های شخصی مدیران بر عدم تقارن هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
3. بررسی تاثیر انگیزه‌های شخصی مدیران بر عدم تقارن هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

عبدالله خانی؛ هادی امیری؛ محمدعلی شامحمدی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 57-74

چکیده
  فرض اساسی در حسابداری صنعتی این است که تغییرات هزینه در رابطه با افزایش و کاهش سطح فعالیت، متقارن باشد، اما پژوهش‌های اخیر، بیانگر رفتار نامتقارن هزینه‌ها هنگام نوسان‌های تقاضاست. در این پژوهش با در ...  بیشتر
تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
4. تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ منوچهر میرزایی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 15-40

چکیده
    شفافیت اطلاعات مالی، همواره به عنوان یکی از مؤثرترین متغیر‌ها در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار ­ های مالی مطرح بوده است . علی رغم این موضوع مدیران به عنوان مسؤول تهیه صورت‌های مالی، همواره ...  بیشتر