نویسنده = حمزه دیدار
رقابت در صنعت و گزارشگری مسئولیت اجتماعی

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 59-82

10.22108/far.2023.137828.1975

کرار فراس هادی مکصوصی؛ غلامرضا منصورفر؛ حمزه دیدار


بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-54

غلامرضا منصورفر؛ حمزه دیدار؛ وحید حسین پور