مدل جامع عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان
1. مدل جامع عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان

میر حافظ امیرآزاد؛ رسول برادران حسن‌زاده؛ احمد محمدی؛ هوشنگ تقی زاده

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.112553.1301

چکیده
  گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرایندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی می تواند بر آن تاثیر گذاشته و همین‌طور خود نیز بر عوامل مختلفی تاثیر بگذارد. با توجه به اینکه کیفیت گزارشگری مالی ...  بیشتر
تاثیر محدودیت‌های مالی و هزینه‌های نمایندگی بر کارایی سرمایه‌گذاری
2. تاثیر محدودیت‌های مالی و هزینه‌های نمایندگی بر کارایی سرمایه‌گذاری

رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآورنهندی؛ لیلا نگهبان

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 89-106

چکیده
  با توجه به محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روزافزون افزایش کارایی سرمایه‌گذاری، در این پژوهش به بررسی تاثیر محدودیت مالی و هزینه‌های نمایندگی بر کارایی سرمایه‌گذاری پرداخته شده است. در راستای دستیابی ...  بیشتر
تأثیر نظام راهبری شرکت بر میزان محافظه‌کاری در گزارشگری مالی
3. تأثیر نظام راهبری شرکت بر میزان محافظه‌کاری در گزارشگری مالی

یونس بادآور نهندی؛ رسول برادران حسن‌زاده؛ سعید محمودزاده باغبانی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 103-122

چکیده
    این پژوهش به بررسی اثر عوامل نظام راهبری شرکت بر محافظه‌کاری در گزارشگری مالی می‌پردازد. در این مقاله، محافظه‌کاری با استفاده از مدل خان و واتز (2009) اندازه‌گیری شده و مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز ...  بیشتر
بررسی تأثیر‏ ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
4. بررسی تأثیر‏ ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رسول برادران حسن‌زاده؛ هوشنگ تقی‌زاده؛ عباس رضایی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 107-124

چکیده
    پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی از این منظرکه آیا مالکیت نهادی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری گزارش‌ شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ...  بیشتر