نویسنده = داریوش فروغی
تأثیر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی بر همزمانی قیمت سهام

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 39-54

10.22108/far.2016.20614

داریوش فروغی؛ پیمان قاسم‌زاد


ارتباط بین وقفه قیمت و بازده مورد انتظار سهام

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 17-36

داریوش فروغی؛ علیرضا رهروی دستجردی


تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 27-44

داریوش فروغی؛ زهرا نخبه فلاح


مقایسه ریسک سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 67-88

داریوش فروغی؛ سعید صمدی؛ قاسم موذنی