نویسنده = امین حاجیان نژاد
تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر احتمال تحریف صورت‌های مالی و محافظه‌کاری حسابرسان

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-20

10.22108/far.2023.137522.1966

امین حاجیان نژاد؛ علیرضا رهروی دستجردی؛ محسن علوی زاده