نویسنده = محمد مرادی
تأثیر رفتار شرکت‌های رقیب بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1-18

10.22108/far.2020.120417.1563

محمد مرادی؛ حسین قضات؛ ایمان سوخکیان؛ سهراب حسین زاده


تاثیر استراتژی‌های رقابتی بر پایداری عملکرد مالی و ریسک

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 90-75

محمد مرادی؛ سعیده سپهوندی


نقش ویژگی‌های حسابرس در کیفیت سود

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 93-108

ساسان مهرانی؛ محمد مرادی؛ منصور نخعی؛ محسن مطمئن


رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 47-62

ساسان مهرانی؛ محمد مرادی؛ هدی اسکندر