نویسنده = ناصر ایزدی‌نیا
تاثیر عدم قطعیت اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری بر سرعت تعدیل اهرم مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22108/far.2024.140909.2038

ناصر ایزدی‌نیا؛ حسن فتاحی نافچی


تأثیر وجه نقد مازاد بر اثرگذاری محافظه‌کاری حسابداری بر پرداخت سود سهام

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 36-17

ناصر ایزدی نیا؛ سیده زهرا طباطبایی


تاثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 21-36

ناصر ایزدی نیا؛ احمد گوگردچیان؛ مژگان تنباکویی


شناسایی تأثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 17-30

ناصر ایزدی‌نیا؛ امیرحسین کربلایی کریم


شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی با به‌کارگیری مدل لاجیت

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 21-38

ناصر ایزدی‌نیا؛ نسرین علینقیان