نویسنده = مهدی ابراهیمی میمند
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین ویژگی‌های شرکت و اولویت مدیران برای گزینش آستانه سود

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 75-88

مهدی مرادزاده فرد؛ مهدی ابراهیمی میمند؛ ملیحه مرادی


2. ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 47-66

قاسم بولو؛ جعفر باباجانی؛ مهدی ابراهیمی میمند