نویسنده = داریوش محمدی زنجیرانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی به عنوان معیار عملکرد واحد تجاری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 87-104

علی غیوری مقدم؛ داریوش محمدی زنجیرانی؛ زعیمه نعمت‌اللهی