نویسنده = غلامرضا کردستانی
تعداد مقالات: 7
1. طراحی الگوی منسجم گزارشگری پایداری شرکت‌ها

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-44

10.22108/far.2019.118585.1498

مصطفی عبدی؛ غلامرضا کردستانی؛ جواد رضازاده


2. بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-84

10.22108/far.2018.110488.1251

غلامرضا کردستانی؛ جواد رضازاده؛ مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی


4. توانایی اقلام تعهدی سنتی و درصدی (نسبی) در شناسایی سهام کم‌ارزش‌گذاری شده

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-16

غلامرضا کردستانی؛ منیره شاهسوند


5. شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 13-32

غلامرضا کردستانی؛ سید مرتضی مرتضوی


6. بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 63-78

غلامرضا کردستانی؛ احمد لطفی


7. تئوری‌های پرداخت سود، پیام دهی و عملکرد عملیاتی شرکت متعاقب تغییرات سود نقدی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 63-76

غلامرضا کردستانی؛ محمود نصیری؛ محمد رحیم‌پور