نویسنده = غلامرضا کردستانی
تحلیل فاصله انتظارات استفاده‌ کنندگان اطلاعات گزارشگری مالی

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 29-58

10.22108/far.2023.136404.1950

شعیب رضایی؛ غلامرضا کردستانی؛ محمدحسین قائمی؛ عباسعلی دریائی


تأثیر انحراف توجه حسابرسان و ارزش‌های شخصی بر کشف مدیریت سود

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 25-44

10.22108/far.2021.123311.1640

ارمین وجودی نوبخت؛ غلامرضا کردستانی؛ حمید حقیقت؛ عباسعلی دریائی


طراحی الگوی منسجم گزارشگری پایداری شرکت‌ها

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 23-44

10.22108/far.2019.118585.1498

مصطفی عبدی؛ غلامرضا کردستانی؛ جواد رضازاده


بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 65-84

10.22108/far.2018.110488.1251

غلامرضا کردستانی؛ جواد رضازاده؛ مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی


توانایی اقلام تعهدی سنتی و درصدی (نسبی) در شناسایی سهام کم‌ارزش‌گذاری شده

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-16

غلامرضا کردستانی؛ منیره شاهسوند


شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 13-32

غلامرضا کردستانی؛ سید مرتضی مرتضوی


بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 63-78

غلامرضا کردستانی؛ احمد لطفی


تئوری‌های پرداخت سود، پیام دهی و عملکرد عملیاتی شرکت متعاقب تغییرات سود نقدی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 63-76

غلامرضا کردستانی؛ محمود نصیری؛ محمد رحیم‌پور