نویسنده = محمد کاشانی‌پور
فراتحلیل ویژگی‌های شرکتی و محتوای اطلاعاتی سودهای سالیانه و میان‌دوره‌ای

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 117-138

10.22108/far.2022.133354.1876

محمد کاشانی‌پور؛ نرگس سرلک؛ انور بایزیدی


چارچوبی برای رتبه‌بندی افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 103-124

مرتضی کاظم پور؛ محمد کاشانی‌پور؛ حسن یزدی فر؛ علی حمیدی زاده