نویسنده = حمیده اثنی عشری
پاسخگویی عمومی موسسات حسابرسی: واکاوی دیدگاه حسابرسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22108/far.2023.137394.1961

حمیده اثنی عشری؛ بهزاد بیگ پناه


رابطۀ الگوهای مدیریت سود با ادراک سرمایه‌گذاران

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 45-62

10.22108/far.2020.120491.1567

حمیده اثنی عشری؛ غلامحسین اسدی؛ احسان قهرائی