بررسی تاثیر سازه‌های مربوط به رشد نوآوری و نقش میانجی چالش‌های نوآوری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
1. بررسی تاثیر سازه‌های مربوط به رشد نوآوری و نقش میانجی چالش‌های نوآوری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

محمد نمازی؛ فاطمه مقیمی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 79-104

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.113927.1344

چکیده
  طبق ادبیات نوین حسابداری، نوآوری یکی از اجزای کلیدی برای عملکرد شرکت است. هدف اصلی این پژوهش تاثیر عوامل مثبت (رشد) و منفی (چالش) نوآوری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. ...  بیشتر
بررسی تعامل سازه‌‌های الگوی توسعۀ پایدار اخلاق حرفه‌ای حسابداری با استفاده از فن دیمتل
2. بررسی تعامل سازه‌‌های الگوی توسعۀ پایدار اخلاق حرفه‌ای حسابداری با استفاده از فن دیمتل

محمد نمازی؛ حسین رجب دری

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 71-90

http://dx.doi.org/10.22108/far.2017.101880.1030

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی میزان تأثیر و تعامل سازه­ها و زیر‌مجموعه­های «الگوی توسعۀ پایدار اخلاق حرفه­ای حسابداری» است‌ که‌ نمازی و همکاران [26] ارائه کرده‌اند؛ بنابراین، مطالعۀ پیش­رو از نوع ...  بیشتر
رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس سنجه‌های ارزیابی عملکرد با استفاده از تکنیک چند شاخصه TOPSIS و مقایسه معیارهای ارزیابی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
3. رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس سنجه‌های ارزیابی عملکرد با استفاده از تکنیک چند شاخصه TOPSIS و مقایسه معیارهای ارزیابی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

محمد نمازی؛ نویدرضا نمازی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 39-64

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.20849

چکیده
  این پژوهش دارای دو هدف اصلی است؛ اول، رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در هر صنعت بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد و دوم، مقایسۀ معیارها و در نهایت تعیین بهترین سنجه در ارزیابی ...  بیشتر
آزمون نظریه جریان نقدی آزاد و نظارت بستانکاران با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS): مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
4. آزمون نظریه جریان نقدی آزاد و نظارت بستانکاران با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS): مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد نمازی؛ احمد شکرالهی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 17-44

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی ساز و کارهایی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله بیش سرمایه‌گذاری در محدوده جریان‌های نقدی آزاد، می‌پردازد. به بیان دیگر، در این پژوهش، نظریه جریان نقدی آزاد جنسن ]60[، ...  بیشتر
بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی‌کالا، سودآوری و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
5. بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی‌کالا، سودآوری و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد نمازی؛ علی زارع حسین آبادی؛ محمدجواد غفاری

دوره 4، شماره 2 ، پاییز 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
    هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی­کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت است. همچنین، یافتن تأثیر تغییرات در حساب­های دریافتنی و هزینه­های اداری و فروش بر رابطه بین تغییرات ...  بیشتر
نقش اطلاعات حسابداری (هزینه‌یابی) منابع انسانی روی سازه‌های سیستم ارزیابی متوازن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
6. نقش اطلاعات حسابداری (هزینه‌یابی) منابع انسانی روی سازه‌های سیستم ارزیابی متوازن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد نمازی؛ رضا جامعی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 21-44

چکیده
  اطلاعات حسابداری(هزینه‌یابی)منابع انسانی2 (HRAI) در واقع کاربرد مفاهیم سیستم اطلاعات حسابداری در محدوده مدیریت نیروی انسانی است. این حسابداری معیار سنجش و هزینه‌یابی نیروی انسانی به‌عنوان منابع اصلی ...  بیشتر